Over Ons

Je vindt hier alle informatie over onze interessante verbindingen, zoals de WijkJury en Stichting Vier het Leven. Ook vermelden we hier onze vacatures én meer! 

Over ons

Theater Lampegiet is een theater in het centrum van Veenendaal, opgericht op 21 februari 1988 en sindsdien gevestigd aan de Kerkewijk 10. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41182257.

Oorsprong 
Theater Lampegiet is onderdeel van Stichting Theater De Lampegiet. Vroeger ook bekend als de Culturele Raad Veenendaal. Deze raad heeft zich jarenlang, al voordat het theater was gebouwd, ingezet voor allerlei culturele activiteiten. In 1986 heeft de Stichting Culturele Raad Veenendaal de officiële doelstellingen geformuleerd die nog steeds actueel zijn:

Statutaire doelstelling:
A) Het organiseren en stimuleren van culturele activiteiten voor de Veenendaalse gemeenschap en het in samenhang daarmee exploiteren van theater "De Lampegiet" te Veenendaal;
B) Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Bestuur
De Raad van Toezicht van Stichting Theater De Lampegiet bestaat uit:

  • Frank Van der Vlugt (voorzitter)
  • Jurgen Hillaert (lid)
  • Bert Geerken (lid)
  • Livia Brouwers (lid)
  • Gerard Kuipers (lid)
  • Rick Tigelaar (lid)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Stichting Theater De Lampegiet is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor is een gift aan Theater Lampegiet voor de gever aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Tevens zijn over ontvangen giften of nalatenschappen door de stichting geen schenkings- of succesierechten verschuldigd. Gegeven haar activiteiten wordt de stichting in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de vennootschapsbelasting. Op de ANBi website van Federatie Cultuur vind je meer informatie.

Jaarverslagen
Het jaarverslag van seizoen 21/22 en seizoen 20/21 kun je hier als PDF downloaden. 

Netwerkorganisatie

Theater Lampegiet is het theater van de stad. Het is belangrijk dat jong en oud zich thuis voelen en er alle ruimte krijgen. Voor én achter de schermen.

Zo brengen we jaarlijks zo'n 5.500 basischoolkinderen en ruim 1.000 jongeren van het voortgezet onderwijs in aanraking met theater. Ons jongerenpanel heeft inspraak in een aantrekkelijke programmering voor de middelbare schoolleeftijd. En de leden van de WijkJury ontmoeten spelers en theatermakers. Verder laat Stichting Vier het leven ouderen onbezorgd genieten van theater.

WijkJury

Theater Lampegiet beschikt sinds 2018 over een WijkJury; een groep van elf Veense vrouwen uit verschillende wijken, die qua culturele achtergrond en leeftijd verschillen. Zij bezochten dit seizoen acht voorstellingen bij Theater Lampegiet en kozen hieruit hun favoriet: Othello van Het Nationale Theater.

Lees hier het WijkJury rapport van 2019-2020.

Het theater heeft met de WijkJury een groep mensen in huis waaraan het voorstellingen kan toetsen; een groep die niet behoort tot het reguliere theaterpubliek. Voor de vrouwen is deelnemen aan de jury een kans om hun kennis over het Nederlands theater te vergroten. De jury gaat na de voorstelling in gesprek met theatermakers en artiesten, om hun visie op de voorstelling te bespreken en vragen voor te leggen.

De WijkJury wordt begeleid door theatermaakster/dramaturge Pieta Bot. Voorafgaand aan iedere voorstelling geeft zij een inleiding en reikt ze de juryleden handvatten aan om te kijken en betekenisvolle elementen te kunnen interpreteren en beoordelen.

De vrouwen van de WijkJury in Veenendaal komen uit Togo, Marokko, Estland, Polen, Slowakije, Somalië, de Molukken en Nederland. Sommigen zijn in Veenendaal geboren, anderen wonen pas 2 jaar in Nederland. Een deel van de vrouwen bezocht het theater in hun land van herkomst, maar stapte de drempels van de Nederlandse theaters nog niet over. Wat de vrouwen delen is hun nieuwsgierigheid.

Ilona / ‘t Hoorntje
Silvia / Zuidoost Petenbos
Fatiha / 't Franse Gat
Koali / ‘t Hoorntje
Triinu / Oudeveen en de Schans
Katja / ’t Goeie Spoor
Lidia / Oudeveen en de Schans
Dagny / Petenbos Oost
Hodan / Zuidoost Engelenburg
Minie / Dichtersbuurt
Samia / 't Franse Gat

De WijkJury is een initiatief van theatermaakster Adelheid Roosen. In 2009 richtte zij met succes een WijkJury op in Amsterdam. Inmiddels hebben Den Haag, Utrecht, Groningen en nu ook Veenendaal dit initiatief omarmd.

Stichting Vier het Leven

Samen met Stichting Vier het Leven maakt Theater Lampegiet onbezorgd genieten van theater mogelijk tot op hoge leeftijd. Gastheren en gastvrouwen van deze stichting begeleiden theaterbezoekers die minder mobiel zijn van huis naar theaterzaal en terug. In de pauze vergezellen zij de gasten zodat onbezorgd genieten van theater, koffie, thee en een drankje helemaal vanzelf gaat. Samen uit, samen genieten!

Voor meer informatie kun je bellen met het landelijke telefoonnummer: 035-5245156 of bezoek de website: www.4hetleven.nl

Zaalplattegrond

Zaalplattegrond

Steun Theater Lampegiet!

De culturele sector heeft het de laatste jaren zwaar. Theater Lampegiet niet uitgezonderd. Help ons met je donatie, zodat je straks weer kunt genieten van de mooiste voorstellingen. Met jouw bijdrage steun je ons direct en je bepaalt zelf het bedrag. Elk bedrag, groot of klein maakt het verschil. 

Namens alle medewerkers van Theater Lampegiet: alvast hartelijk bedankt voor je bijdrage!