Bezoekersvoorwaarden

De Algemene Bezoekersvoorwaarden van de VSCD zijn van toepassing bij Theater Lampegiet. Deze zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 268/2002 op 26 november 2002.