Schoolvoorstellingen

Sinds de oprichting van Stichting Theater De Lampegiet bezoeken klassen van het primair onderwijs gezamenlijk het theater. De Werkgroep Educatieve Theatervoorstellingen (WET) zorgt elk jaar voor een afwisselend aanbod van professionele schoolvoorstellingen voor de groepen 1 tot en met 8. Hierdoor kunnen alle geledingen van het primair onderwijs minimaal 1 keer kennis maken met professionele uitvoerende podiumkunsten buiten de schoolsituatie in het theater.

Bij elke voorstelling wordt, indien beschikbaar, een lespakket aangeboden, waarmee de leerkrachten hun klas goed kunnen voorbereiden op het theaterbezoek. Op deze manier komen per jaar zo’n 5.000 tot 6.000 kinderen al op jonge leeftijd in aanraking met theater. In het kader van doorlopende leerlijnen wordt ervoor gezorgd dat elke klas een ander theatergenre te zien krijgt, zodat de leerling na zijn basisschooltijd diverse genres op het toneel heeft gezien. Hierbij wordt rekening gehouden met de identiteit van de deelnemende scholen. De leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4 gaan met de bus en die uit de groepen 5 tot en met 8 gaan lopend of op de fiets naar het theater.

Voorstellingen 2023 - 2024

Komend schooljaar 2023-2024 wordt er, onder voorbehoud, het volgende aangeboden:

Meer weten over de voorstellingen? Klik op de afbeeldingen hier onder!

Praktische info en aanmelden

Alle scholen voor primair onderwijs in Veenendaal kunnen zich inschrijven voor het kunstaanbod door middel van onderstaand inschrijfformulier. 
U dient dit vóór 1 juni 2023 naar het secretariaat verzonden te hebben.
Wees op tijd! De inschrijfformulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

U krijgt de mogelijkheid een voorkeursdatum in te vullen, dit wil echter niet zeggen dat die ook altijd toegewezen wordt. Houdt u daarom ook rekening met de andere data.

Bij deelname aan een programma gaat de werkgroep ervan uit dat de leerlingen niet alleen bij de voorstelling aanwezig zijn, maar dat de leraren ook de leerlingen voorbereiden d.m.v. de lesbrieven, en / of anderszins.

Uit de evaluatieformulieren is gebleken dat, bij scholen die de voorstelling goed voorbereid hebben, de leerlingen de voorstelling beter begrijpen.

De richtlijn voor begeleiding is 1 begeleider op 12 kinderen. 

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Kosten

De gemeente Veenendaal subsidieert dit kunstaanbod. Daarnaast betalen de scholen: € 4,00 per leerling.

Vervoer

Wij gaan ervan uit dat de kinderen van groep 1 t/m 4 met de bus gaan. Wel is het voor het vervoer van belang, dat wij weten waar de locaties en dislocaties van uw school zich bevinden. Indien uw leerlingen dichtbij Theater Lampegiet naar school gaan, wordt verwacht dat ze lopend komen. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Veiligheid

I.v.m. de veiligheid verzoeken we u om een leerlingenlijst, aangevuld met de begeleiders mee te nemen naar het theater.

Leden van de WET

Marjolein de Wit, namens de SKOVV, voorzitter
Marijke de Roos, namens stichting CPOV, secretaris
Roos Knopperts, namens Montessori Aan de Basis, secretaris
Maarten Wittenberg, namens De Onderwijsspecialisten, SO en VSO
Rigtje Zegers 
Tineke Timmer, namens Wereldkidz
Linda van de Weerd, namens de Stichting CPOV e.o., speciaal (basis-) onderwijs
Jan-Jaap Vermeer, namens Onderwijsgroep Gave
Kirsten Eskes-Brautigam, Verhuur- en Eventmanager van Theater Lampegiet, adviserend lid