Altijd Open, Altijd Aan

Theater Lampegiet is er voor iedereen in de stad en regio. Bedreven, sympathiek, betrokken en gastvrij. Met professionele voorstellingen in de grote zaal, met eigen evenementen, voor amateur optredens en andere sociaal culturele en zakelijke activiteiten.

Theater Lampegiet levert kwalitatief hoogwaardige theaterervaringen, voor een levendig en cultureel Veenendaal. Deze bijdrage willen we in de toekomst graag uitbreiden naar het niveau dat past bij de derde stad van de provincie Utrecht met nu bijna 70.000 en straks 100.000 inwoners. Wij vinden dat iedereen in de stad moet kunnen genieten van podiumkunsten.

Daarvoor is meer nodig dan één theaterzaal. In onze toekomstvisie gaan we voor Altijd Open, Altijd Aan. Voor een veelzijdiger, breder en talrijker cultureel aanbod zijn meer faciliteiten nodig. Met een grotere hoofdzaal, een extra kleine zaal, vier filmzalen en een vaste plek voor popmuziek kunnen we onze ambitie voor de inwoners van Veenendaal waarmaken.

Uitgaan is aangaan

Theater Lampegiet wil een beweging maken, om een nog grotere bijdrage te leveren aan een levendig cultureel klimaat. Want cultuur draagt bij aan het welzijn van de inwoners van een stad. Dat is wetenschappelijk bewezen. Dát is wat wij kunnen betekenen voor onze bezoekers en bespelers en voor de mensen die bij en met ons werken. Voor zowel amateurs als professionals en voor alle huidige theater genres, aangevuld met een poppodium.

Al 35 jaar zijn wij sterk in gastvrijheid. Als theater dat raakt en verrijkt. Daar maken we ons hard voor. Oók in het nieuwe multifunctionele theater dat vertrouwd zal voelen door de mensen die er werken. De kenmerkende warme, persoonlijke sfeer is altijd onze basis.

Wat hebben we nodig?

Om deze passie in de toekomst uit te voeren, is een duurzaam nieuw multifunctioneel gebouw nodig. De gemeenteraad van Veenendaal heeft met het unaniem aannemen van de Cultuurvisie 2022-2030 “Glans aan de Grift” bovendien een veelbelovende ambitie waar te maken. Hiermee kan de cultuursector de Veense regionale centrumfunctie ondersteunen en versterken. Vergaderzalen kunnen dagcongressen mogelijk maken, een poppodium kan jongeren uit een grote regio trekken en een grotere zaal maakt een bredere en dus publiekstrekkender programmering in Theater Lampegiet mogelijk.

De Duivenweide wordt een groen park met evenemententerrein waar men elkaar kan ontmoeten en waar regelmatig festivals en andere activiteiten plaatsvinden. Ook het werk van lokale en regionale makers bieden we podium waardoor ze een grotere  uitstraling krijgen. Zo krijgt de gemeente met ‘Made in Veenendaal’, een gunstig vestigingsklimaat voor nieuwe makers, kunstvormen, nieuwe smaken, innovatie, diversiteit en crossovers.

Talentontwikkeling

Verder stelt “Glans aan de Grift” dat het voor Veenendaal van groot belang is dat alle inwoners -jong en oud- kunst en cultuur kunnen beleven. In Veenendaal wil de gemeente cultureel talent niet laten lopen, maar koesteren. Aan de slag gaan met cultuur, zowel actief als receptief, draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling en verbreedt het blikveld. Om Veenendalers al vanaf jonge leeftijd met kunst en cultuur in aanraking te laten komen, is het aanbieden van cultuureducatie cruciaal. Al jarenlang maken duizenden schoolkinderen op jonge leeftijd kennis met theater. Samen met de Werkgroep Educatieve Theatervoorstellingen (WET) bieden we een passend aanbod, inclusief lespakket, voor het primair onderwijs. Ook voor het Voortgezet Onderwijs programmeren we te bezoeken voorstellingen, passend bij de beleving van de leeftijd. Verder zijn de schoolmusicals van leerlingen van het CLV ieder schooljaar een vast gegeven. De kinderen die vandaag aan de slag gaan met cultuur zijn niet alleen de bezoekers, maar ook de potentiële makers van de toekomst.

Stabiele basis

Het uitgangspunt van de cultuurvisie is een basisinfrastructuur van enkele vaste, grote culturele instellingen, bibliotheek, muziekschool en theater, die een stabiele en solide partner zijn. Een nieuw theatercomplex is noodzakelijk voor het netwerk van de lokale en regionale culturele infrastructuur.

Hier ligt een belangrijke link met het gemeentelijke beleid voor het stimuleren van het aantal bezoekers aan het centrum (economie, winkelhart, toerisme): de capaciteit van de culturele organisaties in het centrum bepalen in hoge mate de aantrekkelijkheid van Veenendaal.

Huisvesting

In “Glans aan de Grift” wordt gesteld, dat de basisorganisaties in 2030 beschikken over op hun taak toegesneden huisvesting, evenals over (zaal)ruimtes om de activiteiten van andere organisaties in de culturele sector te faciliteren. Voor Theater Lampegiet omvat dit o.a. een huisvesting die uit meerdere theater-/filmzalen bestaat, waaronder een zaal die ruimte biedt aan grotere theaterproducties, een goed geoutilleerd evenemententerrein en een vaste plek voor popmuziek. Daarnaast is er een zeer levendige behoefte aan oefenruimtes voor amateurkunstverenigingen en expositieruimte. Om al deze doelstellingen waar te maken is uitbreiding nodig. Onderzoek geeft aan dat dit heel goed mogelijk is op de huidige locatie.

Doelen Cultuurnota 2022-2025

Het gebouw van Theater Lampegiet kent al geruime tijd een aantal knelpunten. Veenendaal is al lang op reis, want na de opening in 1988 wordt er al sinds 1998 gesproken over een kleine zaal. De medewerkers van het theater zorgen er jaar in, jaar uit voor, dat lekkages gedicht worden en gebreken gemankeerd zijn. Voor het publiek is het nog steeds een aantrekkelijk theater. Dat laten de resultaten ook zien.

Het hoogstnodige onderhoud wordt uitgevoerd om voor de komende twee jaar de kwaliteit en veiligheid te kunnen garanderen. Maar de rek is eruit. Dit theater kan alleen nog overleven met investeringen in duurzame nieuwbouw.

Besluitvorming

Daarom moet de gemeente hiertoe besluiten om zo de cultuurvisie “Glans aan de Grift” ook echt vorm te geven. Voor de zomer van 2024 wordt duidelijk óf de gemeente Veenendaal gaat voor het masterplan voor de Duivenweide met een nieuw Theater Lampegiet. Het is nu hét moment van de waarheid, er is geen uitstel meer mogelijk want het is in het huidige theatergebouw al bijna letterlijk dweilen met de kraan open.  

Door nú te investeren in een toekomstbestendig nieuw theatercomplex krijgt Veenendaal de glans die past bij de ambities van stad, óf het verliest alle glans door het verdwijnen van het theater. Het doek gaat open met een staande ovatie of het doek valt en het zaallicht dooft voorgoed.