Bereikbaarheid 26 februari t/m 12 juli

Bereikbaarheid theater

Van 26 februari tot en met 12 juli 2024 zijn er wegwerkzaamheden in de straten rondom Theater Lampegiet. 

Theaterbezoekers kunnen gedurende deze periode enige hinder ondervinden bij het bereiken/verlaten van het theater. Houd hier svp rekening mee bij het bezoeken van een voorstelling.

Het doorgaand verkeer wordt met borden omgeleid. Het theater blijft bereikbaar via de Kerkewijk. 

DUIVENWAL 

Gedurende deze hele periode is de Duivenwal niet toegankelijk.

o   Bezoekers uit de richting Veenendaal West bereiken Theater Lampegiet via Het Goede Spoor - Kerkewijk.

De aanrijroutes uit andere richtingen zijn per 9 april 2024 weer beschikbaar.

Bij het verlaten van het theater, de Kerkewijk uitrijden tot aan de stoplichten bij station Veenendaal Centrum en daar de route naar keuze vervolgen.

In de servicemail van de voorstelling, die u voorafgaand aan uw theaterbezoek ontvangt, informeren we u over de actuele situatie.