Het licht dimt, het doek gaat open. De voorstelling begint. Het wordt stil, je kunt een speld horen vallen... 


Theater Lampegiet is een landelijk bekend theater en vervult een belangrijke rol voor Veenendaal en omgeving. Als gastvrije en maatschappelijk betrokken organisatie gaat Theater Lampegiet verbindingen aan met theatermakers, culturele instellingen, onderwijs, maatschappelijke én zakelijke organisaties. Theater Lampegiet staat midden in de samenleving en is het podium van de stad voor ontmoeting en cultuur.

Het huidige theater voldoet niet aan de hedendaagse eisen van bezoekers, artiesten en duurzaamheid. De gemeenteraad heeft in grote meerderheid haar voorkeur uitgesproken voor een toekomstscenario waarbij het theater door schaalvergroting én het toevoegen van één of meer complementaire en/of ondersteunende functies toekomstbestendig wordt gemaakt en het college opdracht gegeven dit uit te werken tot een concreet voorstel.

 

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van enkele leden ontstaat er ruimte voor een:

Vacature: 

Lid Raad van Toezicht – Stichting Theater de Lampegiet 

Circa 10 avonden per jaar

Profielschets

  • Weet wat er in de samenleving speelt en weet dit te vertalen naar algemeen bestuurlijke uitgangspunten van Theater Lampegiet.
  • Opereert onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar en de directeur-bestuurder.
  • Is in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en het bestuur met advies bij te staan.
  • Is bereid en in staat de vergaderingen van de RvT bij te wonen en zich daar op voor te bereiden.
  • Heeft een relevant en actief netwerk in Veenendaal.
  • Heeft affiniteit met podiumkunsten, muziek en cultuur en kennis van professionele organisaties.
  • Juridische en/of financiële deskundigheid is een pluspunt.
  • Is bereid zijn/haar netwerk ter beschikking te stellen.


Leden van de Raad van Toezicht ontvangen vrijkaarten voor vijf voorstellingen en een afsluitend diner aan het eind van het seizoen.


Informatie:

Voor inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met Heike van der Kloes, voorzitter van de Raad van Toezicht via het mailadres heikevanderkloes@gmail.com.

Reageren:

Bij interesse zien we je reactie met motivatie en cv graag tegemoet voor 15 oktober 2022 via het mailadres vacature@lampegiet.nl, o.v.v. “Reactie vacature lid RvT”. Kennismakingsgesprekken vinden plaats tussen 17 oktober en 7 november 2022.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.